Närproducerat

Vad är närproducerat?

Enligt livsmedelsverket skall mat som producerats och konsumerats inom ett visst område betraktas som närproducerat. Kravet är att det tydligt framgår vem som är avsändaren och att det går att geografiskt fastställa var det framställts.
Inom en radie på cirka 10 mil från Barolo finns det idag närmare hundra olika producenter som framställer kött, bär, must, biodynamiska grönsaker, saft, sylt och mycket mer där till. Listan över producenter fortsätter dessutom glädjande nog att växa. Intresset för närproducerad mat har vuxit kraftigt de senaste åren.
Detta innebär att du som gäst på Barolo får mat på din talrik som i största möjliga mån fått en betydligt kortare transportsträcka än den genomsnittliga köttbiten du normalt sett äter. Dessutom bidrar vi tillsammans till minskade utsläpp av koldioxid. En stor bonus uttöver det är att vi dessutom slipper plågsamma djurtransporter och kan i och med direktkontakt med producenten få en bättre översikt och på så vis avgöra om våra grönsaker besprutats med miljögiftiga ämnen eller ej.

Vi behöver väl knappast förklara vad detta i förlängningen innebär för miljön, för oss själva och för våra barn – nu och inför framtiden.