Kravmärkt

Kravmärkning

1985 bildades föreningen KRAV som har medlemmar inom bland annat detaljhandel och lantbruket. Det finns ungefär 4000 lantbrukare och 550 förädlingsföretag i Sverige idag som har KRAV-certifierad produktion av något slag. Föreningen är inte vinstdrivande utan verkar för att företag skall ta större socialt ansvar, samt för djuromsorg, hälsa och klimatpåverkan.

Att ett företag eller en produkt blivit KRAV-märkt innebär att djur och grödor sätts i ett miljöperspektiv där kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och konstgjorda tillsatser åsidosatts till förmån för mer miljövänliga alternativ.
Det innebär att även genmodifierade organismer utesluts.

Barolo inhandlar i största möjliga mån KRAV-märkta ingredienser, numera är restaurang Barolo KRAV-certifierad.

Utskrift

 

Beställ Online